Rang 1 - d´Schweinsbeich
Rang 2 - SPV zum Denkmalschützer 1
Rang 3 - d´Prinzensteiners
Rang 4 - FF Markt 3
Rang 13 - FF Markt 2
Rang 5 - Pensionistenverband
Rang 6 - Mentscha und Buam
Rang 7 - SPV zum Denkmalschützer 2
Rang 9 - FF Markt 1
Rang 10 - Die Schwoaze Moarschaft
Rang 11 - D'Union Radlfahrer
Rang 14 - Öl - Ipf